03 กุมภาพันธ์ 2552

ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ


โรงพยาบาลพรเจริญโดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญร่วมกับเทศบาลตำบลพรเจริญ อสม. ตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจเบาหวาน-ความดันโลหิต ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลพรเจริญ เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2552 ณ เทศบาลตำบลพรเจริญ

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก