14 กุมภาพันธ์ 2552

พัฒนาศักยภาพ อสม. วัณโรค กองทัพนมแม่


หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ ร่วมกับ CUP อำเภอพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2552 โดยเน้นหนัก 4 เรื่อง ได้แก่ วัณโรค กองทัพนมแม่ โลกร้อน แผนที่ยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 52

คลังบทความของบล็อก