10 ธันวาคม 2556

เราขอสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน


เราชาวรากหญ้าขอสนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ให้ประชาธิปไตยไทยได้เดินหน้าต่อไป 1 คนมี 1 สิทธิ์คือ 1 เสียงเท่ากัน
รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้มาจากการยึดอำนาจประชาชนเมื่อปี 2549 ฉีกรัฐธรรมนูญปี 2540 ไหนบอกว่าให้รับไปก่อนสามารถแก้ไขได้?

คลังบทความของบล็อก