27 พฤษภาคม 2555

PCUพรเจริญเชิญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรอบสุดท้ายปี 2555

PCUตำบลพรเจริญ เชิญหญิงที่มีอายุ 30 60  ปี  ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้านที่ยังไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกในปี2553 , 2554 และปี2555  รับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมรับฟังความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.00น. 12.00 น. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ครั้งนี้เป็นการตรวจรอบสุดท้ายของปี 2555

คลังบทความของบล็อก