29 พฤษภาคม 2555

โครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก

PCUตำบลพรเจริญตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หญิงที่มีอายุ 30 60  ปี พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.00น. 12.00 น. ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 72 คน
ในประเทศไทยพบผู้เป็นมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6,000 ราย และเสียชีวิตปีละประมาณ 3,000 ราย หรือประมาณวันละ 7-9 ราย โดยธรรมชาติของโรคจะเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะ เริ่มแรก

คลังบทความของบล็อก