16 พฤษภาคม 2555

แผนประเมินไขว้สำรวจความชุกชุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย อสม. PCU ต.พรเจริญ พ.ค. 55

ทุกหมู่บ้านพร้อมกันในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 อสม.ทุกคนและเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านร่วมออกดำเนินการ ภาคเช้าเริ่ม 09.00 น. หมู่ 1 ไป หมู่ 3 , หมู่ 2 ไป หมู่ 7,10 , หมู่ 4 ไป หมู่ 8 , หมู่ 5 ไป หมู่ 6 , หมู่ 9 ไป หมู่ 11 ภาคบ่าย หมู่ 3 ไป หมู่ 1 , หมู่ 7,10 ไป หมู่ 2 , หมู่ 8 ไป หมู่ 4 , หมู่ 6 ไป หมู่ 5 , หมู่ 11 ไป หมู่ 9 ***ดูแลบ้านตัวเองไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก***

คลังบทความของบล็อก