29 พฤษภาคม 2555

การทำใบขับขี่รถยนต์,จักรยานยนต์ที่จังหวัดบึงกาฬ

Update ตุลาคม 2559 เตือนเรื่องการไปทำใบขับขี่รถยนต์,รถจักรยานยนต์ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ วันแรกจะเป็นการยื่นเรื่องไว้ ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง วันแรกจะมาช้าหรือเร็วก็ไม่ได้อบรมเนื่องจากมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จะนัดวันให้มาอบรมวันหลัง วันที่ 2 จะเป็นการอบรมและสอบในห้อง วันที่ 3 สอบภาคสนาม

คลังบทความของบล็อก