10 มกราคม 2552

บารมี 10 ทัศ The Ten PerfectionsThe Ten Perfections บารมีทั้งหลาย ส่งผลให้ไปนิพพาน บารมีเหล่านั้น มีมากหลายประการ พระพุทธเจ้า ท่านสอนให้เราทำดี ทรงแนะวิธี สร้างบารมีทั้งสิบ ข้อหนึ่ง คือ ทาน หมั่นทำให้เป็นอาจิณ ข้อสอง คือ ศีล ศีลดุจเกราะป้องกัน ข้อสาม เนกขัมมะ ประพฤติพรหมจรรย์ ข้อสี่ นั่งธรรมะทุกวัน ปัญญาบารมี ข้อห้า คือ วิริยะ แปลว่าขยันทำดี ข้อหก เจอทุกข์อย่าหนี อดทนสร้างขันติธรรม ข้อเจ็ด และข้อแปด คู่แฝดช่วยชี้ช่วยนำ สัจจะอธิษฐานย้ำ นำใจให้เที่ยงตรง ข้อเก้า ช่วยสร้างมิตร ด้วยจิตที่คิดเมตตา แล้วจะได้มา เมตตาบารมี ข้อสิบ อุเบกขา แปลว่าวางเฉยคงที่ แม้ทุกข์หรืออาจสุขี ไม่ขอยินดีสิ่งใด

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก