13 มกราคม 2552

อบรมพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญระดับจังหวัด
หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญเป็นพี่เลี้ยงนำอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งได้รับรางวัลเป็น อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา อสม.เชี่ยวชาญระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2552 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพชนบทหนองคาย เตรียมเข้ารับการประกวดระดับเขต

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก