19 มกราคม 2552

เทศกาลตรุษจีน... ระวัง! โรคไข้หวัดนก


วิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก
ผู้ที่ต้องชำแหละ เป็ด ไก่ เพื่อปรุงประกอบอาหาร ต้องแยกเขียงและมีดในการประกอบอาหารดิบและอาหารสุก ให้ใช้คนละเขียง หรือหากใช้เขียงเดียวกันควรขูดเขียงล้างให้สะอาดก่อนจะใช้เขียงทุกครั้ง และไม่ควรวางอาหารดิบและอาหารสุกไว้ในจานหรือภาชนะเดียวกัน ภาชนะอุปกรณ์ และ พื้นผิวบริเวณที่สัมผัสกับเนื้อไก่ดิบ เนื้อเป็ดดิบ ต้องนำมาล้างให้สะอาดและควรล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ในการปรุงอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ปีก ไก่หรือไข่ ต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนอย่างทั่วถึง ควรใช้อุณหภูมิในการปรุงให้ถึง 70 องศาเซลเซียส เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อไข้หวัดนกตาย
สำหรับ ผู้ที่ต้อง ขน ย้าย สัตว์ปีก จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง อาทิ ผ้าปิดปากจมูก ถุงมือ รองเท้าบู๊ต และควรล้างมือบ่อยๆ หากปฏิบัติงานเสร็จแล้วต้องรีบอาบน้ำชำระร่างกายด้วยสบู่ให้สะอาด ส่วนเสื้อผ้าชุดเดิมและเครื่องป้องกันร่างกาย ควรนำไปซักหรือล้างให้สะอาด และผึ่งกลางแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้ครั้งต่อไป หากปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ก็จะปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนกได้อย่างแน่นอน

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก