03 มกราคม 2552

โครงการตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน อำเภอพรเจริญ ม.ค.52

ความเป็นมาและความสำคัญ

ผู้นำชุมชนเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้านในชุมชน ถ้าผู้นำชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย จะทำให้มีศักยภาพ ในการพัฒนาชุมชนได้ดียิ่งขึ้น
การตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทราบภาวะสุขภาพ เพื่อนำไปสู่ การป้องกันความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้น และ ให้การรักษาเมื่อพบความเจ็บป่วยอย่างทันท่วงที
โรงพยาบาลพรเจริญ โดยหน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญเป็นแกนหลักได้ดำเนินการโครงการตรวจสุขภาพผู้นำชุมชน อำเภอพรเจริญ ปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ผู้นำชุมชนในอำเภอพรเจริญ มีพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีขึ้น
เพิ่มสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างโรงพยาบาลและผู้นำชุมชนในเขตอำเภอพรเจริญ

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ
ข่าวไทย ท่องเที่ยว สุขภาพ
วีดีโอ เพลง หนัง MV
การ์ตูน
ตลก ขำขำ

คลังบทความของบล็อก