14 มกราคม 2552

งานปีใหม่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพรเจริญ


Full moon night party,Happy new year 2009.เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพรเจริญจัดงานปีใหม่ เพื่อขวัญ กำลังใจ และความรักสามัคคีของบุคคลากร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 ณ โรงพยาบาลพรเจริญ

หน่วยบริการปฐมภูมิตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก