22 เมษายน 2556

คำอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำ(วันสงกรานต์)

คำอาราธนาพระพุทธรูปลงสรงน้ำ(วันสงกรานต์) 
เตรียมขัน 5 หรือขัน 8 ว่า นะโม 3 จบ
อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อะยัง กาโล คิมหันตะ อุตุกาละสัมปัตโต อิจฉาระ ภะคะวันตัง อะภิสิญจิตุ สักกัจจัง อาราธะนัง กะโรมะ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส เวลานี้เป็นคิมหันตฤดู หรือฤดูร้อน ฝูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ปรารถนาอาราธนา ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าลงสรงน้ำ ด้วยความเคารพยิ่ง  
คำอาราธนาพระพุธรูปขึ้นแท่น  
อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อัมเหหิ คันโธทะเกหิ นานาสักการะภูเตหิ สักกัตวา คะรุกัตวา อะภิสิญจิโต อิทานิ ภะคะวันตัง ระตะนัตถานะ สังขาตัง ปัลลังกัง อารุยหิตุ อาราธะนัง กะโรมะ
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอประทานพระวโรกาส ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ทำความสักการะทำความเคารพได้สรงน้ำด้วยน้ำหอมและสักการะนานาประการ บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขออาราธนาพระผู้มีพระภาค ขึ้นสู่บัลลังอันเป็นพระแท่นที่ประทับดังเดิม

คลังบทความของบล็อก