01 เมษายน 2556

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งปากมดลูกเริ่มจากการได้รับ เชื้อไวรัส ที่ติดต่อโดยทางเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็งปากมดลูก โดยจะใช้เวลาเกือบ 10-20 ปี ซึ่งทำให้การคัดกรองหาความผิดปกติของปากมดลูกมีประโยชน์ สามารถลดอัตราการเป็นมะเร็งปากมดลูกลงได้ และถ้าตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะ เริ่มแรกสามารถรักษาให้หายขาดได้
ปัจจุบันตำบลพรเจริญมีผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก 1 ราย(บ้านโคกอุดม) มะเร็งเต้านม 1 ราย(บ้านน้อยเศรษฐี...เสียชีวิตแล้วเมื่อเมษายน 2556) ปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม 1 ราย(บ้านเอราวัณ) เชิญสตรีกลุ่มอายุ 30 -60 ปีที่อยู่ในพื้นที่ตำบลพรเจริญที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเลยตั้งแต่ พ..2553 - 2555   มารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ตามแผน ปี 2556 ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่  ศุกร์ ที่  29 มีนาคม 2556  เวลา 08.00.-11.40.
ครั้งที่ 2 วันที่  อังคาร ที่  2  เมษายน 2556  เวลา 08.00.-11.40 .
ครั้งที่ 3 วันที่  ศุกร์ ที่  5  เมษายน  2556  เวลา 08.00.-11.40.
ครั้งที่ 4 วันที่  ศุกร์ ที่  19  เมษายน  2556  เวลา 08.00.-11.40.

คลังบทความของบล็อก