26 ธันวาคม 2559

มหัศจรรย์ป่าคำชะโนด เกาะลอยน้ำที่น้ำไม่เคยท่วม จังหวัดอุดรธานีภายในป่าชะโนดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงกลางเกาะ เรียกว่า บ่อคำชะโนด เป็นน้ำใต้ดินที่ไหลซึมตลอดเวลา มีศาลเจ้าพ่อพระยาศรีสุทโธที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ ตามเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า พญานาคราชที่อาศัยอยู่ในเมืองบาดาล ใช้เมืองคำชะโนดแห่งนี้ เป็นที่ขึ้นลงติดต่อระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ วันข้างขึ้น 15 วัน พญาสุทโธนาคและบริวารจะกลายร่างเป็นมนุษย์เรียกชื่อว่า "เจ้าพ่อพญาศรีสุทโธ" มีวังนาคินทร์คำชะโนดเป็นถิ่น และอีก 15 วันในข้างแรมกลายร่างเป็นนาค เรียกชื่อว่า "พญานาคราชศรีสุทโธ" อาศัยอยู่เมืองบาดาล ปาฏิหาริย์ในปี พ.ศ.2519 เกิดน้ำท่วมใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งท้องที่อำเภอบ้านดุง แต่น้ำไม่ท่วมคำชะโนด


คลังบทความของบล็อก