06 ธันวาคม 2559

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคายจะไปวัดผาตากเสื้อ สกายวอล์ค และวัดป่าภูก้อน แวะดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย มีการจัดแสดงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ มากมาย ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็ม มีอุโมงค์ใต้น้ำ ยาวหลายสิบเมตร บรรยากาศจำลองโลกใต้บาดาล

คลังบทความของบล็อก