13 ธันวาคม 2559

ท่องเที่ยวไทย ภูทอก หินสามวาฬ บึงกาฬ สะเก็ดข่าว Unseen (คลิป)


ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดภูทอก อยู่ในอาณาเขตบ้านนาคำแคน ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ภูทอกในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอกใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันไดเวียนไปมารอบภูทอก ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม จากชั้น 1-7 จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชม แบบสะพานเวียน รอบเขาซึ่งจะได้เห็น มุมมองที่แตกต่างไปเรื่อย ๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำให้หลุดพ้นความทุกข์ ด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น 


คลังบทความของบล็อก