09 มกราคม 2559

ชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกอุดมจัดกิจกรรมปีใหม่

8 มกราคม 2559 งานผู้สูงอายุ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ ร่วมจัดงานปีใหม่กับชมรมผู้สูงอายุบ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ มีกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ กิจกรรมร้องลำความบันเทิง ฯลฯคลังบทความของบล็อก