20 มกราคม 2559

คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2559


18 ม.ค. 59 อสม. บ้านแก้วสมบูรณ์ และ เจ้าหน้าที่ PCU พรเจริญ คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประจำปี 2559 ให้ประชาชนบ้านแก้วสมบูรณ์ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญ เสร็จแล้วกลับไปคีย์ข้อมูลการให้บริการคัดกรองแต่ละรายในโปรแกรม HOSXP เพื่อประมวลผลงานตรวจต่อไป

คลังบทความของบล็อก