18 มกราคม 2559

ทัวร์กระบี่วันที่ 2 อ่าวลิง

ออกจากเกาะพีพีดอนไปอ่าวลิง ดำน้ำดูปะการังที่อุดมสมบูรณ์หลายสายพันธ์ุที่งดงาม และชมปลาหลายชนิดว่ายอยู่รอบตัวคลังบทความของบล็อก