15 มกราคม 2559

หลักฐานและค่าใข้จ่ายในต่อใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์

เพิ่งไปต่อใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ต่ออายุใบขับขี่ไปอีก 5 ปี หลักฐานที่ใช้ได้แก่บัตรประชาชนและใบขับขี่เก่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 960 บาทเป็นค่าใข้จ่ายในต่อใบขับขี่รถยนต์ หกร้อยกว่าและจักรยานยนต์สามร้อยกว่า ทดสอบสายตาและเข้าอบรม1 ชั่วโมง เรียบร้อยดีครับ

คลังบทความของบล็อก