05 มกราคม 2559

ตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

6 ม.ค. 59 ตำบลพรเจริญ คัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่บ้านโคกอุดม บ้านสามแยก ตามโครงการตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก