09 สิงหาคม 2555

อบรม อสม. โรคไวรัสตับอักเสบ เอ

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ อบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพรเจริญ เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

คลังบทความของบล็อก