30 กรกฎาคม 2555

โครงการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุุมเสี่ยง

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ ออกตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้านในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 บริการตรวจหาระดับความเสี่ยงของสารพิษ(สารเคมีกำจัดศัรูพืช)ในเลือด ให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยง ปีนี้ได้รับงบสนับสนุนการดำเนินงานจาก งบประมาณ สปสช. กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่เทศบาลตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก