12 สิงหาคม 2555

โรคไวรัสตับอักเสบ เอ

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ นักเรียน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโรคไวรัสตับอักเสบ เอ ที่วัดในเทศกาลวันเข้าพรรษา โรคไวรัสตับอักเสบ เอ เกิดจาก Hepatitis A virus(HAV) เข้าทางปาก->เลือด->ตับ->น้ำดี->ลำไส้->อุจจาระ ปนเปื้อน น้ำดื่ม น้ำแข็ง อาหาร การป้องกัน รักษาสุขอนามัยพื้นฐาน กินอาหารสุกเสมอ ดื่มแต่น้ำสะอาดไว้ใจได้ และระมัดระวังการกินน้ำแข็ง

คลังบทความของบล็อก