18 กรกฎาคม 2555

เยี่ยมหลังคลอด

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ ออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ พบปัญหาเด็กไม่ได้รับการอาบน้ำแนะนำเรื่องการอาบน้ำให้เด็ก โภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน การตรวจพัฒนาการลูกตามวัย ให้ไปฉีดวัคซีนตามนัด พร้อมคีย์ข้อมูลการให้บริการเชิงรุกในโปรแกรม HOSXP

คลังบทความของบล็อก