03 กรกฎาคม 2555

อนามัยโรงเรียน PCUพรเจริญ มิ.ย. 55

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ ออกบริการอนามัยโรงเรียนชั้นประถมศึกษาในตำบลพรเจริญ ที่โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม โรงเรียนกมลวรรณ โรงเรียนเทศบาลตำบลพรเจริญ โรงเรียนนวรัตน์ ประจำปี 2555 พร้อมคีย์ข้อมูลการให้บริการในโปรแกรม HOSXP ภายใน 30 มิถุนายน 2555  

คลังบทความของบล็อก