23 กรกฎาคม 2555

PCUพรเจริญเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง

ศูนย์สุขภาพชุมชนพรเจริญ เยี่ยมผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ แม่และเด็กหลังคลอด บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ

คลังบทความของบล็อก