28 กรกฎาคม 2552

โรคเรื้อรัง





หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ ต.พรเจริญ ผู้ป่วยวัณโรคที่มีปัญหาเรื่องการกินยาและขาดยา ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เกิดภาวะแทรกซ้อน แนะนำเรื่องการกินยา การปฎิบัติตน ฯลฯ เมื่อ กรกฎาคม 2552

คลังบทความของบล็อก