28 กรกฎาคม 2552

เฝ้าระวังคุณภาพอาหาร


หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกเก็บตัวอย่างอาหารสดในหมู่บ้านชุมชนตำบลพรเจริญ ส่งตรวจหาสารเคมีปนเปื้อน เพื่อตรวจสอบ เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารสดที่มีจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนตำบลพรเจริญ นอกเหนือจากการสังเกตลักษณะ ทางกายภาพของอาหารเบื้องต้น เนื่องจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพนั้น บางครั้งผู้บริโภคอาจ ไม่ทราบว่าอาหารแต่ละชนิดที่วางจำหน่ายมีสารเคมีที่เป็นอันตรายปนเปื้อนหรือไม่ เมื่อ กรกฎาคม 2552

คลังบทความของบล็อก