30 กรกฎาคม 2552

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCU)พรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในพื้นที่ตำบลพรเจริญที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง เมื่อ กรกฎาคม 2552

คลังบทความของบล็อก