20 เมษายน 2552

โรคมะเร็งปากมดลูกหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย รณรงค์ให้ความรู้และบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ของหญิงกลุ่มอายุ 35-60 ปีในพื้นที่

เพลงรณรงค์มะเร็งปากมดลูก

คลังบทความของบล็อก