20 เมษายน 2552

แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ประชุมร่วมกับชาวบ้าน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ให้ความรู้เรื่องปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน ค้นหาปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน หาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกัน สร้างชุมชนเข้มแข็ง และได้คัดเลือกปัญหาโรคเบาหวานในชุมชน เพื่อวางแผนแก้ไขต่อไป

คลังบทความของบล็อก