28 เมษายน 2552

โรคเบาหวานความดันหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิพรเจริญ โรงพยาบาลพรเจริญ จ.หนองคาย ออกรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองโรคเบาหวานความดัน โดยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ให้บริการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เฝ้าระวังและ ค้นหากลุ่มเสี่ยง คัดกรองผู้ป่วยในชุมชน ส่งต่อและดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนได้มีข้อมูลสุขภาพที่จำเป็น และสอดคล้องกับปัญหาการเกิดโรคในชุมชน โดยออกดำเนินการใน 11 หมู่บ้าน ต.พรเจริญ ในรอบเดือนเมษายน 2552

คลังบทความของบล็อก