13 กันยายน 2551

คลินิคบริการ PCU พรเจริญ

คลินิคบริการ

จันทร์ เช้า (08.30-12.00 น.)คลินิกฝากครรภ์รายใหม่
บ่าย (13.00-16.30 น.)งานโครงการ/งานข้อมูล/งานชุมชน
อังคาร เช้า (08.30-12.00 น.)คลินิกตรวจหลังคลอด ,คลินิกวางแผนครอบครัว
คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก(บางวัน)
บ่าย (13.00-16.30 น.)งานโครงการ/งานข้อมูล/งานชุมชน
พุธ เช้า (08.30-12.00 น.)พุธที่ 1 กับพุธที่ 3 ของเดือนคลินิกฉีดวัคซีนเด็ก,สุขภาพเด็กดี
พุธที่ 4 ของเดือน คลินิกเบาหวาน
บ่าย (13.00-16.30 น.)งานโครงการ/งานข้อมูล/งานชุมชน
พฤหัสบดี เช้า (08.30-12.00 น.)คลินิกฝากครรภ์รายเก่า
บ่าย (13.00-16.30 น.)ตรวจอุลตร้าซาวด์สัปดาห์ที่ 2,4
ศุกร์ เช้า (08.30-12.00 น.)ศุกร์ที่ 2 กับศุกร์ที่ 4 ของเดือน คลินิกวัณโรค
บ่าย (13.00-16.30 น.)งานโครงการ/งานข้อมูล/งานชุมชน
*ออกบัตรประกันสุขภาพของตำบลพรเจริญทุกวัน

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

คลังบทความของบล็อก