16 กันยายน 2551

สรุปผลการออกคัดกรองเบาหวาน-ความดัน กันยายน 2551ภาพกิจกรรมและสรุปผลการออกคัดกรองเบาหวาน-ความดัน PCU พรเจริญ กันยายน 2551

ออกคัดกรองเบาหวาน-ความดัน รอบที่ี 2/2551 ...ช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลพรเจริญ เริ่มดำนาเสร็จ อยู่ในช่วงรอการเก็บเกี่ยว PCU โรงพยาบาลพรเจริญ จึงมีแผนออกคัดกรองโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง วันที่ 4-11 กันยายน 2551
โดยร่วมกับ อสม. ตรวจคัดกรองความดันโลหิต 11 หมู่บ้าน จำนวน 469 ราย พบว่า ความดันโลหิตปกติ 242 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.93 ความดันโลหิตเสี่ยง 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.11 ความดันโลหิตสูง(มากกว่า 140/90 มม.ปรอท)107 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.96
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน 469 ราย พบว่า น้ำตาลปกติ 444 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.67 น้ำตาลสูง(มากกว่า 126 มก./ดล.) 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.33

ดูรวมคลิปไทย

ไป PCU พรเจริญ

คลังบทความของบล็อก