10 กุมภาพันธ์ 2555

PCU ตำบลพรเจริญเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


PCUตำบลพรเจริญ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้าน ตามโครงการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ คัดกรอง ค้นหา เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน บริการตรวจวัดความดันโลหิตพบหลายรายมีความดันโลหิตสูง ตรวจสอบเรื่องการกินยา พบบางรายกินยาไม่ถูกขนาดตามแพทย์สั่ง กินยาไม่ถูกเวลา คนไข้บางรายกินยาหลายชนิด ซึ่งอาจจะมีผลทำให้ไตเสื่อมในอนาคต ผู้ป่วยบางรายขาดยา ไม่มารับยา บางรายกินยาไม่ครบทุกชนิดเนื่องจากเป็นหลายโรคยาบางอย่างกินแล้วมีอาการแทรกซ้อนของอีกโรคหนึ่ง แนะนำการเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค แนะนำเรื่องการกินยา การกินพืชผักผลไม้ การออกกำลังกาย การไปตรวจตามนัด การตรวจสุขภาพประจำปี

คลังบทความของบล็อก