09 กุมภาพันธ์ 2555

PCUพรเจริญเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด


PCUตำบลพรเจริญ ออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอดในพื้นที่ตำบลพรเจริญทุกหมู่บ้าน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ มารดาและทารกหลังคลอด แนะนำเรื่องโภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน การตรวจพัฒนาการลูกตามวัย ให้ไปฉีดวัคซีนตามนัด และคีย์ข้อมูลการให้บริการเชิงรุกในโปรแกรม HOSXP

คลังบทความของบล็อก