13 ตุลาคม 2559

ประยุทธ์แถลงว่าพระบรมรับสั่ง ขอทำพระทัยร่วมประชาชน ให้รอช่วงเวลาเหมาะสม อัญเชิญสืบราชสมบัตินายกฯเผยหลังเข้าเฝ้า ยันยึดกฎมณเฑียรบาล พระบรมรับสั่ง ขอทำพระทัยร่วมประชาชนให้รอช่วงเวลาเหมาะสม อัญเชิญสืบราชสมบัติ

 

คลังบทความของบล็อก