05 ตุลาคม 2559

10 อันดับโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยากันยายน 255910 อันดับโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 1 มกราคม 2559 - 30 กันยายน 2559 (ผู้ป่วยอำเภอพรเจริญ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลพรเจริญ)
โรค/เดือน
ม.ค.
ป่วย
ก.พ.
ป่วย
มี.ค.
ป่วย
เม.ย.
ป่วย
พ.ค.
ป่วย
มิ.ย.
ป่วย
ก.ค
ป่วย
ส.ค
ป่วย
ก.ย.
ป่วย
รวม
อัตราป่วย/แสน
อุจจาระร่วง
129
53
122
95
94
111
104
68
39
815
1,924.71
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
18
11
26
5
7
45
231
158
227
728
1,719.25
ไข้เลือดออก
9
4
4
5
32
60
68
37
21
240
566.79
ปอดบวม
7
6
12
1
0
0
4
19
23
72
170.04
อาหารเป็นพิษ
1
2
2
4
1
5
5
6
9
35
82.66
อีสุกอีใส
13
7
2
2
0
3
1
0
1
29
68.49
มือ ปาก เท้า เปื่อย
2
1
2
1
1
7
10
0
0
24
56.68
ตาแดง
2
1
0
1
0
0
4
3
10
21
40.59
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
0
0
0
0
0
0
5
5
5
15
30.70
Melioidosis
0
0
0
0
0
0
2
2
0
4
9.45

คลังบทความของบล็อก