01 ตุลาคม 2559

มหันตภัยร้ายในโรงเรียนน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นของโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทยพบสารตะกั่วปนเปื้อน ซึ่งตามมาตรฐานน้ำดื่มจะไม่มีสารตะกั่วปนเปื้อน จุดที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารตะกั่วเกินมาตรฐานเกิดจากภายในเครื่องทำน้ำเย็นมีการบัดกรีบริเวณมุมขอบภายในของเครื่องทำน้ำเย็นด้วยสารตะกั่ว การเชื่อมถังน้ำดื่มการขึ้นรูปเครื่องทำน้ำเย็นส่วนที่เก็บน้ำ การเชื่อมลูกลอยกับก้านส่วนที่สัมผัสกับน้ำดื่ม การบัดกรีท่อจ่ายน้ำดื่มซึ่งโดยทั่วไปแล้วเครื่องทำน้ำเย็นที่ได้มาตรฐานจะต้องใช้วัสดุสเตนเลสอย่างหนาจะต้องเชื่อมด้วยวัสดุเคลือบที่มีคุณภาพสูง (Argon at High Voltage) ในการเคลือบภายใน แต่ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่มักใช้สารตะกั่วในเครื่องทำน้ำเย็นเพื่อเป็นการลดต้นทุน สารตะกั่วจากเครื่องทำน้ำเย็นที่สะสมอาจมีผลต่อสุขภาพ ทำให้เด็กไอคิวต่ำได้

คลังบทความของบล็อก