14 สิงหาคม 2558

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง(CAPD)เยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง(CAPD) เป็นอีกโรคหนึ่งที่มักเกิดต่อจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
คลังบทความของบล็อก