13 สิงหาคม 2558

อนามัยโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม

13 ส.ค.58 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญออกอนามัยโรงเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

 

คลังบทความของบล็อก