30 สิงหาคม 2558

ประโยชน์ของสารไอโอดีนไข่ไอโอดีนมีจำหน่วยแล้วที่ร้านแม่&ลูก แผงละ 110 บาท
สารไอโอดีนช่วยในการพัฒนาสมองของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ถึงอายุ 3 ปี ช่วยให้เด็กฉลาด เรียนหนังสือเก่ง การขาดไอโอดีนในวัยเด็กจะทำให้เด็กมีสติปัญญาด้อย ศักยภาพการเรียนต่ำ เป็นคอพอก ส่วนผู้ใหญ่ถ้าขาดสารไอโอดีน จะเฉื่อยชา อ่อนเพลีย สมรรถภาพการทำงานต่ำ สมรรถภาพทางเพศลดลง


คลังบทความของบล็อก