15 เมษายน 2558

ก่อพระเจดีย์ทรายที่วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

l5 เมษายน 2558 ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพระ ก่อพระเจดีย์ทรายร่วมกัน ที่วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ อานิสงส์การก่อพระเจดีย์ทราย ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะเป็นผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติบริวารเป็นอันมาก ครั้นตายไปจากมนุษย์โลก จะไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพย์สมบัติฯลฯ
 

คลังบทความของบล็อก