20 กันยายน 2556

เด็กบ้านแก้วสมบูรณ์ตำบลพรเจริญชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาการเด็กจังหวัดบึงกาฬปี 56


ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ จัดประกวดแม่และเด็กสุขภาพดี ส่งผู้ชนะเข้าประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ผลการประกวด
1.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาการเด็กจังหวัดบึงกาฬปี 2556 ได้แก่ ด.ญ.วิกัญญา โยธนามิ 218 หมู่ 8 บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
2.รางวัลชนะเลิศการแข่งเดินเด็กจังหวัดบึงกาฬปี 2556 ได้แก่ ด.ช.ไกรฤทธิ์ ทองมา 232 หมู่ 8 บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันสุดยอดคุณแม่จังหวัดบึงกาฬปี 2556
ได้แก่ น.ส.กัญญาณัฐ สิงหาอาจ 218 หมู่ 8 บ้านแก้วสมบูรณ์ ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
คลังบทความของบล็อก