12 กันยายน 2556

โครงการบ้านสวย น้ำใส ถนนปลอดภัย สรุปผลการประกวดหมู่บ้านตามโครงการบ้านสวย  น้ำใส  ถนนปลอดภัย เทศบาลตำบลพรเจริญ ตามที่เทศบาลตำบลพรเจริญ ร่วมด้วยผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข จัดประกวดหมู่บ้านโครงการบ้านสวย  น้ำใส  ถนนปลอดภัย เทศบาลตำบลพรเจริญปี 2556 ผลการประกวด มีดังนี้
        รางวัลที่ 1 บ้านแก้วสมบูรณ์
         รางวัลที่ 2 บ้านพรเจริญ
         รางวัลที่ 3 บ้านศรีอุดมและบ้านอุดมพร

คลังบทความของบล็อก