21 พฤศจิกายน 2555

ฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดโรคคอตีบ

เนื่องด้วยมีการระบาดของโรคคอตีบ ในจังหวัดใกล้เคียง ผู้ป่วยบางรายได้เสียชีวิตเนื่องจากไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่เคยมีประวัติฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ ร่วมกับ อสม. ได้ทำการสำรวจข้อมูลเด็กที่ไม่มีประวัติได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบหรือไม่แน่ใจว่าได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว และขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มดังกล่าวมารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลาที่แต่ละชุมชนสะดวก สำหรับบ้านเอือดและบ้านน้อยเศรษฐีให้มารับบริการในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00-19.00 น.ที่ ณภัทรคลินิก(ข้างคิวรถทัวร์ 407)  บ้านแก้วสมบูรณ์วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00-19.00 น.ที่ศาลากลางบ้าน บ้านเอราวัณวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00-19.00 น.ที่บ้านกำนันตำบลพรเจริญคลังบทความของบล็อก