24 พฤศจิกายน 2555

เราขอสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

เราขอสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ให้ประชาธิปไตยไทยได้เดินหน้าต่อไป

คลังบทความของบล็อก