14 ตุลาคม 2555

คลินิก DPAC (ดีแพค) ตำบลพรเจริญไร้พุง

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดอ้วน ลดพุง ลดโรค มุ่งสู่คนตำบลพรเจริญมีสุขภาพดี เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน ที่มีรอบเอวเกินมาตรฐาน ได้เข้ารับบริการคลินิก DPAC(ดีแพค) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีรางวัลให้เมื่อสิ้นสุดโครงการ

คลังบทความของบล็อก